สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7644' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23643,25001,2515,4589,1284,7794,2766,6166,6708,4770,3549,6698,24962,4729,21811,23619,9746,1269 Array ( [0] => 23643 [1] => 25001 [2] => 2515 [3] => 4589 [4] => 1284 [5] => 7794 [6] => 2766 [7] => 6166 [8] => 6708 [9] => 4770 [10] => 3549 [11] => 6698 [12] => 24962 [13] => 4729 [14] => 21811 [15] => 23619 [16] => 9746 [17] => 1269 )