สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7644' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3272,22973,1897,6710,1259,1280,6699,4769,1269,3568,3333,3387,10267,1818,9747,3820,9748,2766 Array ( [0] => 3272 [1] => 22973 [2] => 1897 [3] => 6710 [4] => 1259 [5] => 1280 [6] => 6699 [7] => 4769 [8] => 1269 [9] => 3568 [10] => 3333 [11] => 3387 [12] => 10267 [13] => 1818 [14] => 9747 [15] => 3820 [16] => 9748 [17] => 2766 )