สินค้าเหลือน้อย

3,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7540' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14300,16922,12366,19919,21346,11337,11407,15291,7842,22375,19667,13797,15829,14301,15175,16930,12365,19906 Array ( [0] => 14300 [1] => 16922 [2] => 12366 [3] => 19919 [4] => 21346 [5] => 11337 [6] => 11407 [7] => 15291 [8] => 7842 [9] => 22375 [10] => 19667 [11] => 13797 [12] => 15829 [13] => 14301 [14] => 15175 [15] => 16930 [16] => 12365 [17] => 19906 )