สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7497' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8053,22087,7883,12338,12114,21085,6090,15605,17138,10207,8329,20925,21468,11113,20804,8377,8534,7526 Array ( [0] => 8053 [1] => 22087 [2] => 7883 [3] => 12338 [4] => 12114 [5] => 21085 [6] => 6090 [7] => 15605 [8] => 17138 [9] => 10207 [10] => 8329 [11] => 20925 [12] => 21468 [13] => 11113 [14] => 20804 [15] => 8377 [16] => 8534 [17] => 7526 )