สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7497' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12922,11157,10629,7014,15226,15609,10930,7305,8596,7943,17128,9507,16825,11475,11178,20840,21184,15179 Array ( [0] => 12922 [1] => 11157 [2] => 10629 [3] => 7014 [4] => 15226 [5] => 15609 [6] => 10930 [7] => 7305 [8] => 8596 [9] => 7943 [10] => 17128 [11] => 9507 [12] => 16825 [13] => 11475 [14] => 11178 [15] => 20840 [16] => 21184 [17] => 15179 )