สินค้าหมด

149 BAHT
7488,7489,7490,7491 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 7488 [1] => 7489 [2] => 7490 [3] => 7491 )