สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'7476' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19481,8629,3591,11900,6154,3950,5531,4246,7916,13641,3952,1098,4338,1092,3431,3930,3928,1094 Array ( [0] => 19481 [1] => 8629 [2] => 3591 [3] => 11900 [4] => 6154 [5] => 3950 [6] => 5531 [7] => 4246 [8] => 7916 [9] => 13641 [10] => 3952 [11] => 1098 [12] => 4338 [13] => 1092 [14] => 3431 [15] => 3930 [16] => 3928 [17] => 1094 )