สินค้าหมด

1,550 BAHT
1900 BAHT

plastic kit
scale 1/100 

/
q select pid from dex_product where pid<>'7473' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17030,783,1619,21752,5826,6286,4818,22870,7252,9597,3859,3926,1180,10326,791,10533,23058,4801 Array ( [0] => 17030 [1] => 783 [2] => 1619 [3] => 21752 [4] => 5826 [5] => 6286 [6] => 4818 [7] => 22870 [8] => 7252 [9] => 9597 [10] => 3859 [11] => 3926 [12] => 1180 [13] => 10326 [14] => 791 [15] => 10533 [16] => 23058 [17] => 4801 )