สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
350 BAHT
add to cart

plastic kit 

q select pid from dex_product where pid<>'7379' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8651,14786,21537,18360,16059,22365,7778,22638,14710,11161,17851,22399,4836,19422,22550,23040,22404,19417 Array ( [0] => 8651 [1] => 14786 [2] => 21537 [3] => 18360 [4] => 16059 [5] => 22365 [6] => 7778 [7] => 22638 [8] => 14710 [9] => 11161 [10] => 17851 [11] => 22399 [12] => 4836 [13] => 19422 [14] => 22550 [15] => 23040 [16] => 22404 [17] => 19417 )