มีสินค้า

700 BAHT
900 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'7367' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3087,5043,21404,8132,4316,3959,20854,4336,21323,8590,3101,5714,8310,6733,10749,11423,3854,18307 Array ( [0] => 3087 [1] => 5043 [2] => 21404 [3] => 8132 [4] => 4316 [5] => 3959 [6] => 20854 [7] => 4336 [8] => 21323 [9] => 8590 [10] => 3101 [11] => 5714 [12] => 8310 [13] => 6733 [14] => 10749 [15] => 11423 [16] => 3854 [17] => 18307 )