สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
900 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'7367' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3854,11423,22439,2938,11141,11140,3138,4336,1176,10749,23066,5525,5710,10748,2939,6231,6733,4292 Array ( [0] => 3854 [1] => 11423 [2] => 22439 [3] => 2938 [4] => 11141 [5] => 11140 [6] => 3138 [7] => 4336 [8] => 1176 [9] => 10749 [10] => 23066 [11] => 5525 [12] => 5710 [13] => 10748 [14] => 2939 [15] => 6231 [16] => 6733 [17] => 4292 )