สินค้าหมด

900 BAHT
1500 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'7365' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21752,5855,18498,5976,11587,3589,4113,4156,22870,9593,10651,6004,17030,4800,7252,790,787,794 Array ( [0] => 21752 [1] => 5855 [2] => 18498 [3] => 5976 [4] => 11587 [5] => 3589 [6] => 4113 [7] => 4156 [8] => 22870 [9] => 9593 [10] => 10651 [11] => 6004 [12] => 17030 [13] => 4800 [14] => 7252 [15] => 790 [16] => 787 [17] => 794 )