สินค้าหมด

1,200 BAHT
1500 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'7365' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4113,1616,786,4708,1178,3859,10533,10651,9596,23058,18306,3926,9635,9623,10541,6006,4707,1621 Array ( [0] => 4113 [1] => 1616 [2] => 786 [3] => 4708 [4] => 1178 [5] => 3859 [6] => 10533 [7] => 10651 [8] => 9596 [9] => 23058 [10] => 18306 [11] => 3926 [12] => 9635 [13] => 9623 [14] => 10541 [15] => 6006 [16] => 4707 [17] => 1621 )