สินค้าเหลือน้อย

520 BAHT
650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7358' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20040,5692,6691,22555,8546,5554,7257,5875,5725,5559,7209,20832,5724,10546,6436,23297,6864,5854 Array ( [0] => 20040 [1] => 5692 [2] => 6691 [3] => 22555 [4] => 8546 [5] => 5554 [6] => 7257 [7] => 5875 [8] => 5725 [9] => 5559 [10] => 7209 [11] => 20832 [12] => 5724 [13] => 10546 [14] => 6436 [15] => 23297 [16] => 6864 [17] => 5854 )