สินค้าเหลือน้อย

520 BAHT
650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7358' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20040,18726,8504,21506,21720,21222,6949,6142,12052,6948,13054,11168,7208,6945,22555,7210,13982,5557 Array ( [0] => 20040 [1] => 18726 [2] => 8504 [3] => 21506 [4] => 21720 [5] => 21222 [6] => 6949 [7] => 6142 [8] => 12052 [9] => 6948 [10] => 13054 [11] => 11168 [12] => 7208 [13] => 6945 [14] => 22555 [15] => 7210 [16] => 13982 [17] => 5557 )