มีสินค้า

520 BAHT
650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7358' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13054,7208,10546,6691,18915,8504,6865,18726,6111,5873,7357,6436,5725,5724,11011,11047,11028,22816 Array ( [0] => 13054 [1] => 7208 [2] => 10546 [3] => 6691 [4] => 18915 [5] => 8504 [6] => 6865 [7] => 18726 [8] => 6111 [9] => 5873 [10] => 7357 [11] => 6436 [12] => 5725 [13] => 5724 [14] => 11011 [15] => 11047 [16] => 11028 [17] => 22816 )