สินค้าเหลือน้อย

520 BAHT
650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7357' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11025,6691,7209,18726,6944,6946,5873,7256,22555,10367,6866,20039,10546,5854,6864,7208,6111,23297 Array ( [0] => 11025 [1] => 6691 [2] => 7209 [3] => 18726 [4] => 6944 [5] => 6946 [6] => 5873 [7] => 7256 [8] => 22555 [9] => 10367 [10] => 6866 [11] => 20039 [12] => 10546 [13] => 5854 [14] => 6864 [15] => 7208 [16] => 6111 [17] => 23297 )