สินค้าหมด

5,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7356' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5552,8504,5555,10367,6899,6058,22811,22976,5558,12052,11168,6694,13982,5554,5723,7857,7208,7256 Array ( [0] => 5552 [1] => 8504 [2] => 5555 [3] => 10367 [4] => 6899 [5] => 6058 [6] => 22811 [7] => 22976 [8] => 5558 [9] => 12052 [10] => 11168 [11] => 6694 [12] => 13982 [13] => 5554 [14] => 5723 [15] => 7857 [16] => 7208 [17] => 7256 )