สินค้าเหลือน้อย

5,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7356' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5725,20832,5557,21720,18113,6694,8477,6827,6693,12052,6947,6691,5552,5555,11167,6866,6864,7358 Array ( [0] => 5725 [1] => 20832 [2] => 5557 [3] => 21720 [4] => 18113 [5] => 6694 [6] => 8477 [7] => 6827 [8] => 6693 [9] => 12052 [10] => 6947 [11] => 6691 [12] => 5552 [13] => 5555 [14] => 11167 [15] => 6866 [16] => 6864 [17] => 7358 )