สินค้าหมด

5,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7356' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13054,11047,6945,6142,5558,6058,7208,6112,6293,10546,6865,5692,6947,7857,5554,7210,7358,8477 Array ( [0] => 13054 [1] => 11047 [2] => 6945 [3] => 6142 [4] => 5558 [5] => 6058 [6] => 7208 [7] => 6112 [8] => 6293 [9] => 10546 [10] => 6865 [11] => 5692 [12] => 6947 [13] => 7857 [14] => 5554 [15] => 7210 [16] => 7358 [17] => 8477 )