พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'7344' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5419,1217,22146,21065,18438,12887,22493,4950,5674,10048,2087,9258,10041,9215,9777,11538,6571,5261 Array ( [0] => 5419 [1] => 1217 [2] => 22146 [3] => 21065 [4] => 18438 [5] => 12887 [6] => 22493 [7] => 4950 [8] => 5674 [9] => 10048 [10] => 2087 [11] => 9258 [12] => 10041 [13] => 9215 [14] => 9777 [15] => 11538 [16] => 6571 [17] => 5261 )