สินค้าหมด

199 BAHT
249 BAHT
7324,7323 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 7324 [1] => 7323 )