สินค้าเหลือน้อย

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7285' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20803,16826,10899,21551,23189,16613,12318,9801,9353,8190,17154,11159,10567,10150,5573,9355,9965,4930 Array ( [0] => 20803 [1] => 16826 [2] => 10899 [3] => 21551 [4] => 23189 [5] => 16613 [6] => 12318 [7] => 9801 [8] => 9353 [9] => 8190 [10] => 17154 [11] => 11159 [12] => 10567 [13] => 10150 [14] => 5573 [15] => 9355 [16] => 9965 [17] => 4930 )