สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7259' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21743,275,504,3006,24187,503,8475,502,17394,20214,3449,2962,7057,17859,4938,19663,12509,21740 Array ( [0] => 21743 [1] => 275 [2] => 504 [3] => 3006 [4] => 24187 [5] => 503 [6] => 8475 [7] => 502 [8] => 17394 [9] => 20214 [10] => 3449 [11] => 2962 [12] => 7057 [13] => 17859 [14] => 4938 [15] => 19663 [16] => 12509 [17] => 21740 )