สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7257' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7358,6948,12052,6693,6694,6691,22811,18336,5557,8477,5560,6865,7210,6827,20039,10367,11168,11011 Array ( [0] => 7358 [1] => 6948 [2] => 12052 [3] => 6693 [4] => 6694 [5] => 6691 [6] => 22811 [7] => 18336 [8] => 5557 [9] => 8477 [10] => 5560 [11] => 6865 [12] => 7210 [13] => 6827 [14] => 20039 [15] => 10367 [16] => 11168 [17] => 11011 )