สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7257' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5722,5723,5875,5724,5874,10367,5873,7209,6691,5725,6436,5551,6693,10546,22816,20832,5559,7358 Array ( [0] => 5722 [1] => 5723 [2] => 5875 [3] => 5724 [4] => 5874 [5] => 10367 [6] => 5873 [7] => 7209 [8] => 6691 [9] => 5725 [10] => 6436 [11] => 5551 [12] => 6693 [13] => 10546 [14] => 22816 [15] => 20832 [16] => 5559 [17] => 7358 )