สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7256' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6944,7323,21720,5559,7257,24796,6899,24645,22811,11025,6112,5555,11167,13054,5554,23296,5558,11047 Array ( [0] => 6944 [1] => 7323 [2] => 21720 [3] => 5559 [4] => 7257 [5] => 24796 [6] => 6899 [7] => 24645 [8] => 22811 [9] => 11025 [10] => 6112 [11] => 5555 [12] => 11167 [13] => 13054 [14] => 5554 [15] => 23296 [16] => 5558 [17] => 11047 )