มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7256' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10367,5722,6058,6945,5554,20040,7209,5560,5875,6292,7356,6293,6827,6144,18726,6694,21222,20832 Array ( [0] => 10367 [1] => 5722 [2] => 6058 [3] => 6945 [4] => 5554 [5] => 20040 [6] => 7209 [7] => 5560 [8] => 5875 [9] => 6292 [10] => 7356 [11] => 6293 [12] => 6827 [13] => 6144 [14] => 18726 [15] => 6694 [16] => 21222 [17] => 20832 )