สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7256' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6691,5854,7358,6944,8504,5551,5725,6866,6058,6292,11047,22816,22811,5724,5560,6827,13982,10546 Array ( [0] => 6691 [1] => 5854 [2] => 7358 [3] => 6944 [4] => 8504 [5] => 5551 [6] => 5725 [7] => 6866 [8] => 6058 [9] => 6292 [10] => 11047 [11] => 22816 [12] => 22811 [13] => 5724 [14] => 5560 [15] => 6827 [16] => 13982 [17] => 10546 )