สินค้าหมด

900 BAHT
1100 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'7254' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4838,4985,7465,8971,6667,5864,7385,7386,6981,15188,7377,9484,5206,7464,4319,6966,1718,1719 Array ( [0] => 4838 [1] => 4985 [2] => 7465 [3] => 8971 [4] => 6667 [5] => 5864 [6] => 7385 [7] => 7386 [8] => 6981 [9] => 15188 [10] => 7377 [11] => 9484 [12] => 5206 [13] => 7464 [14] => 4319 [15] => 6966 [16] => 1718 [17] => 1719 )