สินค้าหมด

900 BAHT
1100 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'7254' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7467,1740,6965,5206,9847,9484,7385,1943,5864,7465,8973,7376,7469,7116,7463,10881,1942,4985 Array ( [0] => 7467 [1] => 1740 [2] => 6965 [3] => 5206 [4] => 9847 [5] => 9484 [6] => 7385 [7] => 1943 [8] => 5864 [9] => 7465 [10] => 8973 [11] => 7376 [12] => 7469 [13] => 7116 [14] => 7463 [15] => 10881 [16] => 1942 [17] => 4985 )