สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7241' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22834,2905,1452,7588,6061,20955,12466,3595,23396,6227,21476,6519,10786,8287,20288,24974,2019,10887 Array ( [0] => 22834 [1] => 2905 [2] => 1452 [3] => 7588 [4] => 6061 [5] => 20955 [6] => 12466 [7] => 3595 [8] => 23396 [9] => 6227 [10] => 21476 [11] => 6519 [12] => 10786 [13] => 8287 [14] => 20288 [15] => 24974 [16] => 2019 [17] => 10887 )