สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7241' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14607,3626,9199,10779,14128,5257,3888,2858,22013,9150,20352,21619,1744,10157,22751,10040,7461,4847 Array ( [0] => 14607 [1] => 3626 [2] => 9199 [3] => 10779 [4] => 14128 [5] => 5257 [6] => 3888 [7] => 2858 [8] => 22013 [9] => 9150 [10] => 20352 [11] => 21619 [12] => 1744 [13] => 10157 [14] => 22751 [15] => 10040 [16] => 7461 [17] => 4847 )