สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7238' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17395,5222,1743,476,18544,7332,8252,20912,21611,21476,20794,15162,10779,20951,19062,19063,11765,6423 Array ( [0] => 17395 [1] => 5222 [2] => 1743 [3] => 476 [4] => 18544 [5] => 7332 [6] => 8252 [7] => 20912 [8] => 21611 [9] => 21476 [10] => 20794 [11] => 15162 [12] => 10779 [13] => 20951 [14] => 19062 [15] => 19063 [16] => 11765 [17] => 6423 )