สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7238' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,477,10451,1405,6655,11235,4959,7219,1417,1210,22581,14005,10777,1496,5245,18468,1347,5912,3879 Array ( [0] => 477 [1] => 10451 [2] => 1405 [3] => 6655 [4] => 11235 [5] => 4959 [6] => 7219 [7] => 1417 [8] => 1210 [9] => 22581 [10] => 14005 [11] => 10777 [12] => 1496 [13] => 5245 [14] => 18468 [15] => 1347 [16] => 5912 [17] => 3879 )