สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7238' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21738,12486,23594,18541,20123,20936,6268,6504,11259,4210,24134,11206,192,22187,9777,6202,1489,20637 Array ( [0] => 21738 [1] => 12486 [2] => 23594 [3] => 18541 [4] => 20123 [5] => 20936 [6] => 6268 [7] => 6504 [8] => 11259 [9] => 4210 [10] => 24134 [11] => 11206 [12] => 192 [13] => 22187 [14] => 9777 [15] => 6202 [16] => 1489 [17] => 20637 )