สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7237' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8386,16114,16048,11985,17385,22049,5481,15764,4981,10448,22590,9304,11526,8297,16121,9185,18176,21976 Array ( [0] => 8386 [1] => 16114 [2] => 16048 [3] => 11985 [4] => 17385 [5] => 22049 [6] => 5481 [7] => 15764 [8] => 4981 [9] => 10448 [10] => 22590 [11] => 9304 [12] => 11526 [13] => 8297 [14] => 16121 [15] => 9185 [16] => 18176 [17] => 21976 )