สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7237' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10898,1315,23950,6631,24470,14460,17837,6287,16417,6519,3826,24668,22465,3991,6566,24907,2997,10849 Array ( [0] => 10898 [1] => 1315 [2] => 23950 [3] => 6631 [4] => 24470 [5] => 14460 [6] => 17837 [7] => 6287 [8] => 16417 [9] => 6519 [10] => 3826 [11] => 24668 [12] => 22465 [13] => 3991 [14] => 6566 [15] => 24907 [16] => 2997 [17] => 10849 )