สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7237' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23792,2968,22775,11526,2748,3035,11214,22561,2844,11767,2691,20309,8792,13029,5673,5628,16417,11235 Array ( [0] => 23792 [1] => 2968 [2] => 22775 [3] => 11526 [4] => 2748 [5] => 3035 [6] => 11214 [7] => 22561 [8] => 2844 [9] => 11767 [10] => 2691 [11] => 20309 [12] => 8792 [13] => 13029 [14] => 5673 [15] => 5628 [16] => 16417 [17] => 11235 )