สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7233' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,193,195,10909,9714,9713,10910,5622,5760,1509,22509,1455,7232,198,5768,197,1507,194,5758 Array ( [0] => 193 [1] => 195 [2] => 10909 [3] => 9714 [4] => 9713 [5] => 10910 [6] => 5622 [7] => 5760 [8] => 1509 [9] => 22509 [10] => 1455 [11] => 7232 [12] => 198 [13] => 5768 [14] => 197 [15] => 1507 [16] => 194 [17] => 5758 )