สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7233' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1507,1509,7229,5757,9713,5758,5622,196,5768,1513,10909,9714,5759,1455,195,9643,10910,5760 Array ( [0] => 1507 [1] => 1509 [2] => 7229 [3] => 5757 [4] => 9713 [5] => 5758 [6] => 5622 [7] => 196 [8] => 5768 [9] => 1513 [10] => 10909 [11] => 9714 [12] => 5759 [13] => 1455 [14] => 195 [15] => 9643 [16] => 10910 [17] => 5760 )