สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7232' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22510,5759,1513,5757,7229,9714,1507,194,195,10910,5758,5767,196,1509,10909,9643,5761,7233 Array ( [0] => 22510 [1] => 5759 [2] => 1513 [3] => 5757 [4] => 7229 [5] => 9714 [6] => 1507 [7] => 194 [8] => 195 [9] => 10910 [10] => 5758 [11] => 5767 [12] => 196 [13] => 1509 [14] => 10909 [15] => 9643 [16] => 5761 [17] => 7233 )