สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7232' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,193,196,10910,7229,5767,5759,9369,9643,198,9714,194,1513,22510,5758,1509,5762,197,5768 Array ( [0] => 193 [1] => 196 [2] => 10910 [3] => 7229 [4] => 5767 [5] => 5759 [6] => 9369 [7] => 9643 [8] => 198 [9] => 9714 [10] => 194 [11] => 1513 [12] => 22510 [13] => 5758 [14] => 1509 [15] => 5762 [16] => 197 [17] => 5768 )