สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7232' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5767,198,5768,5760,10909,1455,5757,195,5762,194,9643,7229,9713,5759,10910,9369,193,196 Array ( [0] => 5767 [1] => 198 [2] => 5768 [3] => 5760 [4] => 10909 [5] => 1455 [6] => 5757 [7] => 195 [8] => 5762 [9] => 194 [10] => 9643 [11] => 7229 [12] => 9713 [13] => 5759 [14] => 10910 [15] => 9369 [16] => 193 [17] => 196 )