สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7229' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5622,22510,9713,7232,9714,10910,197,5760,196,1509,198,5761,1507,1513,9643,195,5758,7233 Array ( [0] => 5622 [1] => 22510 [2] => 9713 [3] => 7232 [4] => 9714 [5] => 10910 [6] => 197 [7] => 5760 [8] => 196 [9] => 1509 [10] => 198 [11] => 5761 [12] => 1507 [13] => 1513 [14] => 9643 [15] => 195 [16] => 5758 [17] => 7233 )