สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7229' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10909,9714,1513,10910,9713,22510,196,9369,5767,195,193,5759,7232,1507,194,198,22509,5760 Array ( [0] => 10909 [1] => 9714 [2] => 1513 [3] => 10910 [4] => 9713 [5] => 22510 [6] => 196 [7] => 9369 [8] => 5767 [9] => 195 [10] => 193 [11] => 5759 [12] => 7232 [13] => 1507 [14] => 194 [15] => 198 [16] => 22509 [17] => 5760 )