สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7229' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1507,5622,5757,196,5758,197,10910,9713,10909,5762,5768,22509,7233,9714,193,195,1509,9643 Array ( [0] => 1507 [1] => 5622 [2] => 5757 [3] => 196 [4] => 5758 [5] => 197 [6] => 10910 [7] => 9713 [8] => 10909 [9] => 5762 [10] => 5768 [11] => 22509 [12] => 7233 [13] => 9714 [14] => 193 [15] => 195 [16] => 1509 [17] => 9643 )