สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7210' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20832,20040,7257,23296,5724,6292,11168,8546,5873,11167,12052,21720,22816,13982,20039,7357,5552,6946 Array ( [0] => 20832 [1] => 20040 [2] => 7257 [3] => 23296 [4] => 5724 [5] => 6292 [6] => 11168 [7] => 8546 [8] => 5873 [9] => 11167 [10] => 12052 [11] => 21720 [12] => 22816 [13] => 13982 [14] => 20039 [15] => 7357 [16] => 5552 [17] => 6946 )