สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7210' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6144,6947,11168,6057,7208,5555,22555,12052,22976,5560,5723,6865,5692,5725,5559,7209,21720,23296 Array ( [0] => 6144 [1] => 6947 [2] => 11168 [3] => 6057 [4] => 7208 [5] => 5555 [6] => 22555 [7] => 12052 [8] => 22976 [9] => 5560 [10] => 5723 [11] => 6865 [12] => 5692 [13] => 5725 [14] => 5559 [15] => 7209 [16] => 21720 [17] => 23296 )