สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7210' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20041,6865,5723,5558,20040,7358,7256,7209,11047,7257,5560,22555,5873,5722,6142,6057,6864,8546 Array ( [0] => 20041 [1] => 6865 [2] => 5723 [3] => 5558 [4] => 20040 [5] => 7358 [6] => 7256 [7] => 7209 [8] => 11047 [9] => 7257 [10] => 5560 [11] => 22555 [12] => 5873 [13] => 5722 [14] => 6142 [15] => 6057 [16] => 6864 [17] => 8546 )