สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7210' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7356,21222,21506,6948,24796,13054,6694,21720,6827,6899,6058,22811,20040,5559,5875,6865,5725,8477 Array ( [0] => 7356 [1] => 21222 [2] => 21506 [3] => 6948 [4] => 24796 [5] => 13054 [6] => 6694 [7] => 21720 [8] => 6827 [9] => 6899 [10] => 6058 [11] => 22811 [12] => 20040 [13] => 5559 [14] => 5875 [15] => 6865 [16] => 5725 [17] => 8477 )