สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7209' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5854,7323,21222,6948,22555,24645,11028,5558,13054,21506,6142,22976,5557,7356,6947,5555,18336,12052 Array ( [0] => 5854 [1] => 7323 [2] => 21222 [3] => 6948 [4] => 22555 [5] => 24645 [6] => 11028 [7] => 5558 [8] => 13054 [9] => 21506 [10] => 6142 [11] => 22976 [12] => 5557 [13] => 7356 [14] => 6947 [15] => 5555 [16] => 18336 [17] => 12052 )