สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7209' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5555,6112,8477,6058,5692,22555,10546,22816,12052,18336,8546,7358,5554,6292,6827,6144,7208,23296 Array ( [0] => 5555 [1] => 6112 [2] => 8477 [3] => 6058 [4] => 5692 [5] => 22555 [6] => 10546 [7] => 22816 [8] => 12052 [9] => 18336 [10] => 8546 [11] => 7358 [12] => 5554 [13] => 6292 [14] => 6827 [15] => 6144 [16] => 7208 [17] => 23296 )