สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7209' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11025,7357,8477,5874,6945,7208,6827,22816,20039,6292,7210,6944,21222,13982,6899,10546,6948,5725 Array ( [0] => 11025 [1] => 7357 [2] => 8477 [3] => 5874 [4] => 6945 [5] => 7208 [6] => 6827 [7] => 22816 [8] => 20039 [9] => 6292 [10] => 7210 [11] => 6944 [12] => 21222 [13] => 13982 [14] => 6899 [15] => 10546 [16] => 6948 [17] => 5725 )