สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7208' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10546,5875,5725,6944,6865,20041,6436,8504,5854,5559,11167,23297,10367,7357,6292,5874,20039,20832 Array ( [0] => 10546 [1] => 5875 [2] => 5725 [3] => 6944 [4] => 6865 [5] => 20041 [6] => 6436 [7] => 8504 [8] => 5854 [9] => 5559 [10] => 11167 [11] => 23297 [12] => 10367 [13] => 7357 [14] => 6292 [15] => 5874 [16] => 20039 [17] => 20832 )