สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7208' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6694,22555,7857,5854,21222,18113,7210,13982,18336,11011,7356,7323,20039,7256,6947,6292,5558,7357 Array ( [0] => 6694 [1] => 22555 [2] => 7857 [3] => 5854 [4] => 21222 [5] => 18113 [6] => 7210 [7] => 13982 [8] => 18336 [9] => 11011 [10] => 7356 [11] => 7323 [12] => 20039 [13] => 7256 [14] => 6947 [15] => 6292 [16] => 5558 [17] => 7357 )