สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7208' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21720,7356,22816,18113,6948,6827,5874,6112,5552,5875,6144,7210,18726,7857,5692,5557,6865,6694 Array ( [0] => 21720 [1] => 7356 [2] => 22816 [3] => 18113 [4] => 6948 [5] => 6827 [6] => 5874 [7] => 6112 [8] => 5552 [9] => 5875 [10] => 6144 [11] => 7210 [12] => 18726 [13] => 7857 [14] => 5692 [15] => 5557 [16] => 6865 [17] => 6694 )