มีสินค้า

เข็มกลัด

39 BAHT
add to cart

เข็มกลัดสกรีนลายคาแรกเตอร์ ใช้สำหรับติดตกแต่งตามความเหมาะสม

q select pid from dex_product where pid<>'72' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15435,21511,21629,10603,13862,8988,16199,20561,16210,10861,22692,10022,14926,13906,23052,19631,14497,18654 Array ( [0] => 15435 [1] => 21511 [2] => 21629 [3] => 10603 [4] => 13862 [5] => 8988 [6] => 16199 [7] => 20561 [8] => 16210 [9] => 10861 [10] => 22692 [11] => 10022 [12] => 14926 [13] => 13906 [14] => 23052 [15] => 19631 [16] => 14497 [17] => 18654 )