เผยเทคนิคและขั้นตอนการใช้ SAI/Photoshop อย่างละเอียด เคล็ดลับการร่างเส้น, วิธีลงสีด้วยบรัชหัวต่างๆ วิธีการปรับใช้ Texture เพื่อให้ภาพออกมามีมิติสมจริง!

  • DEXPRESS
11716 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 11716 )