มีสินค้า

Light Novel

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในที่แห่งหนึ่งมี "ดินแดน" แห่งความสุขอยู่ เมื่อมวลมนุษย์รู้สึกถึงความอับโชค "ดินแดน" นั้นจะนำผู้คนไปสู่ความฝัน

มายาอันแสนวิเศษ ทุกคนจะลืมความทุกข์สุดอับโชคแล้วอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข

แต่ว่า สิ่งนั้นจะเป็น --- "ความสุข" ที่แท้จริงได้อย่างนั้นหรือ?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'703' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20504,12601,20887,17272,23946,3982,15437,12592,18624,8100,12602,19024,21472,22364,2061,21962,6606,13615 Array ( [0] => 20504 [1] => 12601 [2] => 20887 [3] => 17272 [4] => 23946 [5] => 3982 [6] => 15437 [7] => 12592 [8] => 18624 [9] => 8100 [10] => 12602 [11] => 19024 [12] => 21472 [13] => 22364 [14] => 2061 [15] => 21962 [16] => 6606 [17] => 13615 )