มีสินค้า

Light Novel

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในที่แห่งหนึ่งมี "ดินแดน" แห่งความสุขอยู่ เมื่อมวลมนุษย์รู้สึกถึงความอับโชค "ดินแดน" นั้นจะนำผู้คนไปสู่ความฝัน

มายาอันแสนวิเศษ ทุกคนจะลืมความทุกข์สุดอับโชคแล้วอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข

แต่ว่า สิ่งนั้นจะเป็น --- "ความสุข" ที่แท้จริงได้อย่างนั้นหรือ?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'703' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1971,22310,3346,22484,1697,20885,5408,11224,4049,7490,15438,10383,21477,3264,16634,12593,17273,12603 Array ( [0] => 1971 [1] => 22310 [2] => 3346 [3] => 22484 [4] => 1697 [5] => 20885 [6] => 5408 [7] => 11224 [8] => 4049 [9] => 7490 [10] => 15438 [11] => 10383 [12] => 21477 [13] => 3264 [14] => 16634 [15] => 12593 [16] => 17273 [17] => 12603 )