มีสินค้า

Light Novel

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในที่แห่งหนึ่งมี "ดินแดน" แห่งความสุขอยู่ เมื่อมวลมนุษย์รู้สึกถึงความอับโชค "ดินแดน" นั้นจะนำผู้คนไปสู่ความฝัน

มายาอันแสนวิเศษ ทุกคนจะลืมความทุกข์สุดอับโชคแล้วอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข

แต่ว่า สิ่งนั้นจะเป็น --- "ความสุข" ที่แท้จริงได้อย่างนั้นหรือ?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'703' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15437,13490,7492,3350,8102,12592,15438,24260,18621,22477,13978,22388,20885,2808,16634,3323,4050,20886 Array ( [0] => 15437 [1] => 13490 [2] => 7492 [3] => 3350 [4] => 8102 [5] => 12592 [6] => 15438 [7] => 24260 [8] => 18621 [9] => 22477 [10] => 13978 [11] => 22388 [12] => 20885 [13] => 2808 [14] => 16634 [15] => 3323 [16] => 4050 [17] => 20886 )