มีสินค้า

Light Novel

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในที่แห่งหนึ่งมี "ดินแดน" แห่งความสุขอยู่ เมื่อมวลมนุษย์รู้สึกถึงความอับโชค "ดินแดน" นั้นจะนำผู้คนไปสู่ความฝัน

มายาอันแสนวิเศษ ทุกคนจะลืมความทุกข์สุดอับโชคแล้วอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข

แต่ว่า สิ่งนั้นจะเป็น --- "ความสุข" ที่แท้จริงได้อย่างนั้นหรือ?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'703' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15505,20883,6308,11924,2061,1699,20881,13492,12596,18624,6390,18621,8102,22476,3371,18663,5823,19180 Array ( [0] => 15505 [1] => 20883 [2] => 6308 [3] => 11924 [4] => 2061 [5] => 1699 [6] => 20881 [7] => 13492 [8] => 12596 [9] => 18624 [10] => 6390 [11] => 18621 [12] => 8102 [13] => 22476 [14] => 3371 [15] => 18663 [16] => 5823 [17] => 19180 )