สินค้าหมด

850 BAHT

Yo-so-lo-♪ The image of this keyholder is a ribbon with a sailors' hat. Even if there are sad and painful things occur, ifyou stay with the members anytime anywhere, they will be sure to light up your future☆

Size:75x60x1mm /each
Keyholder:stainless steel

q select pid from dex_product where pid<>'7009' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15207,5728,17139,7005,17138,21032,12335,12340,21055,12320,6086,17122,10949,10624,3602,8185,21504,15239 Array ( [0] => 15207 [1] => 5728 [2] => 17139 [3] => 7005 [4] => 17138 [5] => 21032 [6] => 12335 [7] => 12340 [8] => 21055 [9] => 12320 [10] => 6086 [11] => 17122 [12] => 10949 [13] => 10624 [14] => 3602 [15] => 8185 [16] => 21504 [17] => 15239 )