สินค้าหมด

220 BAHT
275 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'6981' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3048,6966,9484,8973,5192,7254,3052,5002,1076,1945,4869,4775,7465,3050,5595,7469,9158,4839 Array ( [0] => 3048 [1] => 6966 [2] => 9484 [3] => 8973 [4] => 5192 [5] => 7254 [6] => 3052 [7] => 5002 [8] => 1076 [9] => 1945 [10] => 4869 [11] => 4775 [12] => 7465 [13] => 3050 [14] => 5595 [15] => 7469 [16] => 9158 [17] => 4839 )