สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6949' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6056,23297,11047,7210,7256,6112,7209,6948,6057,18113,5874,5560,18915,6292,24017,6691,22976,7257 Array ( [0] => 6056 [1] => 23297 [2] => 11047 [3] => 7210 [4] => 7256 [5] => 6112 [6] => 7209 [7] => 6948 [8] => 6057 [9] => 18113 [10] => 5874 [11] => 5560 [12] => 18915 [13] => 6292 [14] => 24017 [15] => 6691 [16] => 22976 [17] => 7257 )