สินค้าหมด

500 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6948' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6865,18726,7210,8504,11011,6436,18915,12052,5555,5874,7257,6694,7857,6691,5875,5551,7209,11167 Array ( [0] => 6865 [1] => 18726 [2] => 7210 [3] => 8504 [4] => 11011 [5] => 6436 [6] => 18915 [7] => 12052 [8] => 5555 [9] => 5874 [10] => 7257 [11] => 6694 [12] => 7857 [13] => 6691 [14] => 5875 [15] => 5551 [16] => 7209 [17] => 11167 )