สินค้าหมด

500 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6948' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8477,5560,6142,20040,7357,6112,22816,6899,8504,6111,5723,21720,6693,6947,5873,7208,7323,22976 Array ( [0] => 8477 [1] => 5560 [2] => 6142 [3] => 20040 [4] => 7357 [5] => 6112 [6] => 22816 [7] => 6899 [8] => 8504 [9] => 6111 [10] => 5723 [11] => 21720 [12] => 6693 [13] => 6947 [14] => 5873 [15] => 7208 [16] => 7323 [17] => 22976 )