สินค้าหมด

500 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6948' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6057,6864,18113,11167,8504,6949,8477,7857,12052,6142,8546,11011,5554,6946,7323,5722,20832,21720 Array ( [0] => 6057 [1] => 6864 [2] => 18113 [3] => 11167 [4] => 8504 [5] => 6949 [6] => 8477 [7] => 7857 [8] => 12052 [9] => 6142 [10] => 8546 [11] => 11011 [12] => 5554 [13] => 6946 [14] => 7323 [15] => 5722 [16] => 20832 [17] => 21720 )