สินค้าหมด

500 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6948' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5559,6112,11025,24796,6436,11028,7256,5873,8546,18113,18336,11047,6944,22555,22811,5854,7857,6864 Array ( [0] => 5559 [1] => 6112 [2] => 11025 [3] => 24796 [4] => 6436 [5] => 11028 [6] => 7256 [7] => 5873 [8] => 8546 [9] => 18113 [10] => 18336 [11] => 11047 [12] => 6944 [13] => 22555 [14] => 22811 [15] => 5854 [16] => 7857 [17] => 6864 )