สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6947' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7323,5554,22816,22811,7357,6436,11047,13054,24645,20040,5692,22976,20041,7356,18915,7210,8546,5854 Array ( [0] => 7323 [1] => 5554 [2] => 22816 [3] => 22811 [4] => 7357 [5] => 6436 [6] => 11047 [7] => 13054 [8] => 24645 [9] => 20040 [10] => 5692 [11] => 22976 [12] => 20041 [13] => 7356 [14] => 18915 [15] => 7210 [16] => 8546 [17] => 5854 )