สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6947' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6948,22976,5558,7323,6057,6694,11167,24017,8504,22816,5873,13982,18915,8546,22811,6142,6693,20039 Array ( [0] => 6948 [1] => 22976 [2] => 5558 [3] => 7323 [4] => 6057 [5] => 6694 [6] => 11167 [7] => 24017 [8] => 8504 [9] => 22816 [10] => 5873 [11] => 13982 [12] => 18915 [13] => 8546 [14] => 22811 [15] => 6142 [16] => 6693 [17] => 20039 )