สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6947' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5854,7208,21222,6691,5551,22811,6694,5874,24017,12052,6058,5560,6948,13982,5723,23297,18113,6693 Array ( [0] => 5854 [1] => 7208 [2] => 21222 [3] => 6691 [4] => 5551 [5] => 22811 [6] => 6694 [7] => 5874 [8] => 24017 [9] => 12052 [10] => 6058 [11] => 5560 [12] => 6948 [13] => 13982 [14] => 5723 [15] => 23297 [16] => 18113 [17] => 6693 )