สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6946' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20040,6865,6142,7857,20039,6111,21720,13982,6899,18915,6693,5725,18726,5560,18113,6056,8504,5551 Array ( [0] => 20040 [1] => 6865 [2] => 6142 [3] => 7857 [4] => 20039 [5] => 6111 [6] => 21720 [7] => 13982 [8] => 6899 [9] => 18915 [10] => 6693 [11] => 5725 [12] => 18726 [13] => 5560 [14] => 18113 [15] => 6056 [16] => 8504 [17] => 5551 )