สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6946' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21720,21222,5558,11047,5724,20040,6899,22811,7357,6058,5551,22816,6827,8477,6293,5557,21506,7857 Array ( [0] => 21720 [1] => 21222 [2] => 5558 [3] => 11047 [4] => 5724 [5] => 20040 [6] => 6899 [7] => 22811 [8] => 7357 [9] => 6058 [10] => 5551 [11] => 22816 [12] => 6827 [13] => 8477 [14] => 6293 [15] => 5557 [16] => 21506 [17] => 7857 )