สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6946' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11025,20041,6691,7209,6944,24017,6111,22976,10546,12052,22816,7357,6142,8504,6945,6293,11011,6112 Array ( [0] => 11025 [1] => 20041 [2] => 6691 [3] => 7209 [4] => 6944 [5] => 24017 [6] => 6111 [7] => 22976 [8] => 10546 [9] => 12052 [10] => 22816 [11] => 7357 [12] => 6142 [13] => 8504 [14] => 6945 [15] => 6293 [16] => 11011 [17] => 6112 )