สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6946' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8504,6691,5552,21720,6693,11047,18915,7358,6058,13054,7257,22555,5560,5559,6694,7208,5558,5692 Array ( [0] => 8504 [1] => 6691 [2] => 5552 [3] => 21720 [4] => 6693 [5] => 11047 [6] => 18915 [7] => 7358 [8] => 6058 [9] => 13054 [10] => 7257 [11] => 22555 [12] => 5560 [13] => 5559 [14] => 6694 [15] => 7208 [16] => 5558 [17] => 5692 )