สินค้าเหลือน้อย

375 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6945' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5723,20041,11047,6948,24017,5875,21720,18915,5558,18726,7257,8546,22555,5724,11167,7358,7208,20039 Array ( [0] => 5723 [1] => 20041 [2] => 11047 [3] => 6948 [4] => 24017 [5] => 5875 [6] => 21720 [7] => 18915 [8] => 5558 [9] => 18726 [10] => 7257 [11] => 8546 [12] => 22555 [13] => 5724 [14] => 11167 [15] => 7358 [16] => 7208 [17] => 20039 )