สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6945' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7357,12052,20040,5873,21506,22555,6058,20041,8546,5874,7358,6436,8504,21222,6292,6144,7208,6693 Array ( [0] => 7357 [1] => 12052 [2] => 20040 [3] => 5873 [4] => 21506 [5] => 22555 [6] => 6058 [7] => 20041 [8] => 8546 [9] => 5874 [10] => 7358 [11] => 6436 [12] => 8504 [13] => 21222 [14] => 6292 [15] => 6144 [16] => 7208 [17] => 6693 )