สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6945' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6949,7208,6865,21506,6056,22555,22816,5557,8504,6292,5552,7323,5725,6112,7257,20040,10546,7256 Array ( [0] => 6949 [1] => 7208 [2] => 6865 [3] => 21506 [4] => 6056 [5] => 22555 [6] => 22816 [7] => 5557 [8] => 8504 [9] => 6292 [10] => 5552 [11] => 7323 [12] => 5725 [13] => 6112 [14] => 7257 [15] => 20040 [16] => 10546 [17] => 7256 )