สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6944' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11025,6144,20040,21222,6947,8504,8477,6056,22555,7208,11028,7857,8546,18336,6111,5873,6827,5725 Array ( [0] => 11025 [1] => 6144 [2] => 20040 [3] => 21222 [4] => 6947 [5] => 8504 [6] => 8477 [7] => 6056 [8] => 22555 [9] => 7208 [10] => 11028 [11] => 7857 [12] => 8546 [13] => 18336 [14] => 6111 [15] => 5873 [16] => 6827 [17] => 5725 )