สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6944' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6948,20041,6827,6436,7210,6864,7857,7208,6945,11167,20039,8477,6111,23297,6866,5875,6144,7209 Array ( [0] => 6948 [1] => 20041 [2] => 6827 [3] => 6436 [4] => 7210 [5] => 6864 [6] => 7857 [7] => 7208 [8] => 6945 [9] => 11167 [10] => 20039 [11] => 8477 [12] => 6111 [13] => 23297 [14] => 6866 [15] => 5875 [16] => 6144 [17] => 7209 )