สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6944' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6436,6899,7358,5874,6293,5559,10546,5555,7357,22816,20040,11167,13054,5873,6111,6057,5723,5722 Array ( [0] => 6436 [1] => 6899 [2] => 7358 [3] => 5874 [4] => 6293 [5] => 5559 [6] => 10546 [7] => 5555 [8] => 7357 [9] => 22816 [10] => 20040 [11] => 11167 [12] => 13054 [13] => 5873 [14] => 6111 [15] => 6057 [16] => 5723 [17] => 5722 )