สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6944' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5559,23297,10367,6112,5558,10546,21506,7208,18726,21222,5557,21720,8504,23296,5554,6866,5854,6865 Array ( [0] => 5559 [1] => 23297 [2] => 10367 [3] => 6112 [4] => 5558 [5] => 10546 [6] => 21506 [7] => 7208 [8] => 18726 [9] => 21222 [10] => 5557 [11] => 21720 [12] => 8504 [13] => 23296 [14] => 5554 [15] => 6866 [16] => 5854 [17] => 6865 )