มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6943' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20903,23529,6163,10719,1112,5056,1132,9269,3125,1117,1108,20062,3058,7245,9601,6098,8160,1127 Array ( [0] => 20903 [1] => 23529 [2] => 6163 [3] => 10719 [4] => 1112 [5] => 5056 [6] => 1132 [7] => 9269 [8] => 3125 [9] => 1117 [10] => 1108 [11] => 20062 [12] => 3058 [13] => 7245 [14] => 9601 [15] => 6098 [16] => 8160 [17] => 1127 )