มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6943' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1125,3966,23883,6098,3407,432,4155,10521,8422,1130,928,3055,1640,4326,9852,4994,21556,1120 Array ( [0] => 1125 [1] => 3966 [2] => 23883 [3] => 6098 [4] => 3407 [5] => 432 [6] => 4155 [7] => 10521 [8] => 8422 [9] => 1130 [10] => 928 [11] => 3055 [12] => 1640 [13] => 4326 [14] => 9852 [15] => 4994 [16] => 21556 [17] => 1120 )