สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7256,6057,8504,5873,12052,5723,7323,11168,5560,10546,6948,5692,6945,5559,6112,21222,6866,7857 Array ( [0] => 7256 [1] => 6057 [2] => 8504 [3] => 5873 [4] => 12052 [5] => 5723 [6] => 7323 [7] => 11168 [8] => 5560 [9] => 10546 [10] => 6948 [11] => 5692 [12] => 6945 [13] => 5559 [14] => 6112 [15] => 21222 [16] => 6866 [17] => 7857 )