มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5722,18915,5552,5557,7358,18113,11047,7256,5723,7209,6948,11167,6949,20040,6945,8477,18726,6827 Array ( [0] => 5722 [1] => 18915 [2] => 5552 [3] => 5557 [4] => 7358 [5] => 18113 [6] => 11047 [7] => 7256 [8] => 5723 [9] => 7209 [10] => 6948 [11] => 11167 [12] => 6949 [13] => 20040 [14] => 6945 [15] => 8477 [16] => 18726 [17] => 6827 )