สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6869' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18943,20265,6131,21333,4268,10849,9208,9762,21611,3981,6061,22281,5648,16097,6442,19056,4267,4272 Array ( [0] => 18943 [1] => 20265 [2] => 6131 [3] => 21333 [4] => 4268 [5] => 10849 [6] => 9208 [7] => 9762 [8] => 21611 [9] => 3981 [10] => 6061 [11] => 22281 [12] => 5648 [13] => 16097 [14] => 6442 [15] => 19056 [16] => 4267 [17] => 4272 )