สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6869' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21336,18941,5629,20288,6686,22193,1404,10048,1748,7807,4743,4271,14791,16306,16048,9791,14112,5876 Array ( [0] => 21336 [1] => 18941 [2] => 5629 [3] => 20288 [4] => 6686 [5] => 22193 [6] => 1404 [7] => 10048 [8] => 1748 [9] => 7807 [10] => 4743 [11] => 4271 [12] => 14791 [13] => 16306 [14] => 16048 [15] => 9791 [16] => 14112 [17] => 5876 )