มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6866' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6292,8477,18336,6694,5554,7257,22976,12052,5854,5560,20039,11167,5875,21222,5551,5874,10367,6436 Array ( [0] => 6292 [1] => 8477 [2] => 18336 [3] => 6694 [4] => 5554 [5] => 7257 [6] => 22976 [7] => 12052 [8] => 5854 [9] => 5560 [10] => 20039 [11] => 11167 [12] => 5875 [13] => 21222 [14] => 5551 [15] => 5874 [16] => 10367 [17] => 6436 )