มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6866' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6144,6058,11028,8477,18726,5722,6948,6111,11047,6865,20039,5558,22976,5874,6142,18113,21720,22555 Array ( [0] => 6144 [1] => 6058 [2] => 11028 [3] => 8477 [4] => 18726 [5] => 5722 [6] => 6948 [7] => 6111 [8] => 11047 [9] => 6865 [10] => 20039 [11] => 5558 [12] => 22976 [13] => 5874 [14] => 6142 [15] => 18113 [16] => 21720 [17] => 22555 )