มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6866' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5724,6293,21222,12052,5554,6827,6057,10367,7257,6436,8546,6144,5723,5873,6142,5558,7210,18336 Array ( [0] => 5724 [1] => 6293 [2] => 21222 [3] => 12052 [4] => 5554 [5] => 6827 [6] => 6057 [7] => 10367 [8] => 7257 [9] => 6436 [10] => 8546 [11] => 6144 [12] => 5723 [13] => 5873 [14] => 6142 [15] => 5558 [16] => 7210 [17] => 18336 )