มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6866' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5555,20041,6944,12052,6865,7209,5559,21720,5551,7356,23296,6112,6144,11167,21506,6292,6057,20040 Array ( [0] => 5555 [1] => 20041 [2] => 6944 [3] => 12052 [4] => 6865 [5] => 7209 [6] => 5559 [7] => 21720 [8] => 5551 [9] => 7356 [10] => 23296 [11] => 6112 [12] => 6144 [13] => 11167 [14] => 21506 [15] => 6292 [16] => 6057 [17] => 20040 )