สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6865' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21506,11167,5554,18336,7356,6949,6947,11011,6057,6293,23297,13982,6142,21222,6058,6436,7210,21720 Array ( [0] => 21506 [1] => 11167 [2] => 5554 [3] => 18336 [4] => 7356 [5] => 6949 [6] => 6947 [7] => 11011 [8] => 6057 [9] => 6293 [10] => 23297 [11] => 13982 [12] => 6142 [13] => 21222 [14] => 6058 [15] => 6436 [16] => 7210 [17] => 21720 )