สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6865' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5558,18915,5552,6945,20040,7357,6691,8504,6112,11011,6056,6948,11028,5724,22976,7356,7210,7256 Array ( [0] => 5558 [1] => 18915 [2] => 5552 [3] => 6945 [4] => 20040 [5] => 7357 [6] => 6691 [7] => 8504 [8] => 6112 [9] => 11011 [10] => 6056 [11] => 6948 [12] => 11028 [13] => 5724 [14] => 22976 [15] => 7356 [16] => 7210 [17] => 7256 )