สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6865' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5555,6144,6056,6947,6946,22811,7210,6945,6694,21506,6948,5724,6944,7357,18726,6058,5692,11168 Array ( [0] => 5555 [1] => 6144 [2] => 6056 [3] => 6947 [4] => 6946 [5] => 22811 [6] => 7210 [7] => 6945 [8] => 6694 [9] => 21506 [10] => 6948 [11] => 5724 [12] => 6944 [13] => 7357 [14] => 18726 [15] => 6058 [16] => 5692 [17] => 11168 )