สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6865' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5559,6293,5554,5725,20039,6691,5723,7356,5875,6144,6864,5551,11167,23297,8504,6946,6436,11011 Array ( [0] => 5559 [1] => 6293 [2] => 5554 [3] => 5725 [4] => 20039 [5] => 6691 [6] => 5723 [7] => 7356 [8] => 5875 [9] => 6144 [10] => 6864 [11] => 5551 [12] => 11167 [13] => 23297 [14] => 8504 [15] => 6946 [16] => 6436 [17] => 11011 )