มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6864' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13982,5551,8546,7209,6142,5692,5560,6946,5722,18113,6058,6949,6866,22555,6056,6827,5874,13054 Array ( [0] => 13982 [1] => 5551 [2] => 8546 [3] => 7209 [4] => 6142 [5] => 5692 [6] => 5560 [7] => 6946 [8] => 5722 [9] => 18113 [10] => 6058 [11] => 6949 [12] => 6866 [13] => 22555 [14] => 6056 [15] => 6827 [16] => 5874 [17] => 13054 )