มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6864' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21222,7208,5875,20039,6058,8504,6949,7256,18113,13982,21506,6827,6057,6948,13054,6293,5552,18336 Array ( [0] => 21222 [1] => 7208 [2] => 5875 [3] => 20039 [4] => 6058 [5] => 8504 [6] => 6949 [7] => 7256 [8] => 18113 [9] => 13982 [10] => 21506 [11] => 6827 [12] => 6057 [13] => 6948 [14] => 13054 [15] => 6293 [16] => 5552 [17] => 18336 )