มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6864' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6827,5854,7257,18915,11168,6691,5552,13982,6694,12052,20832,21720,6436,5557,6947,7357,24017,7210 Array ( [0] => 6827 [1] => 5854 [2] => 7257 [3] => 18915 [4] => 11168 [5] => 6691 [6] => 5552 [7] => 13982 [8] => 6694 [9] => 12052 [10] => 20832 [11] => 21720 [12] => 6436 [13] => 5557 [14] => 6947 [15] => 7357 [16] => 24017 [17] => 7210 )