มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6864' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20041,7358,24017,6292,6866,6947,22816,6945,7357,6691,6694,7210,6142,21720,22811,23297,8546,18915 Array ( [0] => 20041 [1] => 7358 [2] => 24017 [3] => 6292 [4] => 6866 [5] => 6947 [6] => 22816 [7] => 6945 [8] => 7357 [9] => 6691 [10] => 6694 [11] => 7210 [12] => 6142 [13] => 21720 [14] => 22811 [15] => 23297 [16] => 8546 [17] => 18915 )