มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6864' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22816,10546,5723,20040,5552,23296,5725,7358,8504,5557,6899,8477,8546,6949,5692,5560,11028,5554 Array ( [0] => 22816 [1] => 10546 [2] => 5723 [3] => 20040 [4] => 5552 [5] => 23296 [6] => 5725 [7] => 7358 [8] => 8504 [9] => 5557 [10] => 6899 [11] => 8477 [12] => 8546 [13] => 6949 [14] => 5692 [15] => 5560 [16] => 11028 [17] => 5554 )