มีสินค้า

1,120 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6864' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11167,20041,12052,6945,5555,6947,18726,7357,6949,6693,5724,10367,11168,5874,5723,18915,6946,6292 Array ( [0] => 11167 [1] => 20041 [2] => 12052 [3] => 6945 [4] => 5555 [5] => 6947 [6] => 18726 [7] => 7357 [8] => 6949 [9] => 6693 [10] => 5724 [11] => 10367 [12] => 11168 [13] => 5874 [14] => 5723 [15] => 18915 [16] => 6946 [17] => 6292 )