สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6835' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23041,4755,16059,8650,7388,22637,24403,22367,8167,22400,14722,13395,18362,13478,7852,7379,12942,18928 Array ( [0] => 23041 [1] => 4755 [2] => 16059 [3] => 8650 [4] => 7388 [5] => 22637 [6] => 24403 [7] => 22367 [8] => 8167 [9] => 22400 [10] => 14722 [11] => 13395 [12] => 18362 [13] => 13478 [14] => 7852 [15] => 7379 [16] => 12942 [17] => 18928 )