สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6830' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18688,18056,13007,13162,20060,18045,9281,14352,18051,8141,7371,22210,7381,6941,8155,18060,8150,6643 Array ( [0] => 18688 [1] => 18056 [2] => 13007 [3] => 13162 [4] => 20060 [5] => 18045 [6] => 9281 [7] => 14352 [8] => 18051 [9] => 8141 [10] => 7371 [11] => 22210 [12] => 7381 [13] => 6941 [14] => 8155 [15] => 18060 [16] => 8150 [17] => 6643 )