สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6827' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7208,5724,11025,6899,8504,5692,5559,6058,6111,20040,7358,5558,6693,10367,5875,6112,7323,7256 Array ( [0] => 7208 [1] => 5724 [2] => 11025 [3] => 6899 [4] => 8504 [5] => 5692 [6] => 5559 [7] => 6058 [8] => 6111 [9] => 20040 [10] => 7358 [11] => 5558 [12] => 6693 [13] => 10367 [14] => 5875 [15] => 6112 [16] => 7323 [17] => 7256 )