สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6827' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20041,18336,7209,5722,7357,22555,5552,11167,12052,6694,18915,6948,11025,21506,20040,7358,10367,7323 Array ( [0] => 20041 [1] => 18336 [2] => 7209 [3] => 5722 [4] => 7357 [5] => 22555 [6] => 5552 [7] => 11167 [8] => 12052 [9] => 6694 [10] => 18915 [11] => 6948 [12] => 11025 [13] => 21506 [14] => 20040 [15] => 7358 [16] => 10367 [17] => 7323 )