สินค้าหมด

2,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6827' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7210,6293,11167,5552,23296,5559,18726,7208,22811,11025,7256,5873,22976,5558,6694,6142,5723,5722 Array ( [0] => 7210 [1] => 6293 [2] => 11167 [3] => 5552 [4] => 23296 [5] => 5559 [6] => 18726 [7] => 7208 [8] => 22811 [9] => 11025 [10] => 7256 [11] => 5873 [12] => 22976 [13] => 5558 [14] => 6694 [15] => 6142 [16] => 5723 [17] => 5722 )