มีสินค้า

280 BAHT
350 BAHT
add to cart

ขนาด : 18cm x 20cm
วัสดุ   : ผ้าขนสังเคราะห์ 

q select pid from dex_product where pid<>'6822' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5121,5011,11108,22880,10420,22987,28,21260,2208,5194,90,12435,6821,14087,23022,20570,8874,11010 Array ( [0] => 5121 [1] => 5011 [2] => 11108 [3] => 22880 [4] => 10420 [5] => 22987 [6] => 28 [7] => 21260 [8] => 2208 [9] => 5194 [10] => 90 [11] => 12435 [12] => 6821 [13] => 14087 [14] => 23022 [15] => 20570 [16] => 8874 [17] => 11010 )