มีสินค้า

280 BAHT
350 BAHT
add to cart

ขนาด : 18cm x 20cm
วัสดุ   : ผ้าขนสังเคราะห์ 

q select pid from dex_product where pid<>'6822' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1803,1800,9110,20572,13872,14926,21291,2663,1850,909,18852,21629,10091,20034,13880,21729,4873,22266 Array ( [0] => 1803 [1] => 1800 [2] => 9110 [3] => 20572 [4] => 13872 [5] => 14926 [6] => 21291 [7] => 2663 [8] => 1850 [9] => 909 [10] => 18852 [11] => 21629 [12] => 10091 [13] => 20034 [14] => 13880 [15] => 21729 [16] => 4873 [17] => 22266 )