มีสินค้า

280 BAHT
350 BAHT
add to cart

ขนาด : 18cm x 20cm
วัสดุ   : ผ้าขนสังเคราะห์ 

q select pid from dex_product where pid<>'6821' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14166,2176,21620,14900,10604,18331,2663,23892,8828,20576,10866,11106,18126,8039,12814,21256,138,22305 Array ( [0] => 14166 [1] => 2176 [2] => 21620 [3] => 14900 [4] => 10604 [5] => 18331 [6] => 2663 [7] => 23892 [8] => 8828 [9] => 20576 [10] => 10866 [11] => 11106 [12] => 18126 [13] => 8039 [14] => 12814 [15] => 21256 [16] => 138 [17] => 22305 )