มีสินค้า

280 BAHT
350 BAHT
add to cart

ขนาด : 18cm x 20cm
วัสดุ   : ผ้าขนสังเคราะห์ 

q select pid from dex_product where pid<>'6821' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13,8769,8881,16207,22990,23831,9639,13935,20728,1845,1838,17855,9440,10438,5950,21620,14517,22787 Array ( [0] => 13 [1] => 8769 [2] => 8881 [3] => 16207 [4] => 22990 [5] => 23831 [6] => 9639 [7] => 13935 [8] => 20728 [9] => 1845 [10] => 1838 [11] => 17855 [12] => 9440 [13] => 10438 [14] => 5950 [15] => 21620 [16] => 14517 [17] => 22787 )