มีสินค้า

280 BAHT
350 BAHT
add to cart

ขนาด : 18cm x 20cm
วัสดุ   : ผ้าขนสังเคราะห์ 

q select pid from dex_product where pid<>'6821' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10057,10967,2203,22687,20382,22694,9610,21583,10092,17855,18856,19169,21273,10372,22486,20037,14954,19637 Array ( [0] => 10057 [1] => 10967 [2] => 2203 [3] => 22687 [4] => 20382 [5] => 22694 [6] => 9610 [7] => 21583 [8] => 10092 [9] => 17855 [10] => 18856 [11] => 19169 [12] => 21273 [13] => 10372 [14] => 22486 [15] => 20037 [16] => 14954 [17] => 19637 )